Agenda juni 2019

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Handelingen 2:38

De eerste krachtige en uitdagende prediking van Petrus die plaats vond na de uitstorting van de Heilige Geest. Een boodschap die actueel en noodzakelijk is gebleven tot de dag van vandaag.

Met dankbaarheid aan de Heere mogen we terugkijken op een gezegende maand mei. Een maand waar op vele plaatsen en in diverse Gemeenten het Woord van genade geopend, gepredikt en onderwezen mocht worden.

Prijs de Heere voor het feit dat Hij Zijn Woord gegeven heeft om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 2 Timotheüs 3:16.

Zo zien we weer uit naar hoe de Heere ons weer de komende maand, als instrumenten in Zijn hand, gebruiken gaat.

Paulus vroeg: “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.”, Efeze 6:19, 20.

Zo vragen we u om voor ons te bidden om de maand juni, met alle vrijmoedigheid, krachtig het Woord te mogen brengen.

De agenda voor de maand juni:

Datum Dag Gemeente Plaats Wat Tijd
2 Zondag Rehoboth Sliedrecht Preek 09.30
3 t/m 8 Midweek Herikon Putten Seniorenweek 10.00
9 Zondag Evangeliegemeente Dieren Preek 10.00
10 t/m 15 Midweek Herikon Putten Volwassenweek 10.00
16 Zondag Baptistengemeente Katwijk Preek 10.00
18 Dinsdag Zuiderkapelgemeente Rotterdam Bijbelstudie 20.00
19 Woensdag De Ark Noordwijk Afsluiting Kringen 19.30
20 Donderdag Baptisten 3DDB Katwijk Bijbelstudie 19.30
21 Vrijdag PKN - Vader/Zoon Katwijk Studie 20.00
22 Zaterdag PKN - Vader/Zoon Katwijk Studie 10.00
22 Zaterdag Evangelie gemeente Zaventem Coachen OR. 17.00
23 Zondag Evangelie gemeente Zaventem Preek 10.00
25 Dinsdag De Ark Noordwijk Coachen OR. 19.30
26 Woensdag Herikon Putten Bestuursvergadering 17.00
28 Vrijdag Jong gezinnen v.d. Ark Noordwijk Bijbelstudie 20.00
30 Zondag Filadelphia Kesteren Preek 14.00
30 Zondag Maranatha-Veenendaal Veenendaal Preek 18.00
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV