Bible Centered Ministries

“Want hen die Hij er van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”

Romeinen 8:29

Vrijdagmiddag 6 maart landden Nel en ik, komende vanuit Dublin, Ierland, weer op Schiphol. We kijken terug op een bemoedigende week die we daar met de organisatie Bible Centered Ministries hebben gehad.

Deze week gaf ons een helder inzicht in hoe de organisatie hun zendelingen voorbereidt om hun bediening op een opbouwende wijze kunnen uitvoeren.

Voor mij bleef, naast vele andere facetten, de bovenstaande tekst uit Romeinen 8 hangen. En wel om de reden dat sterk de nadruk werd gelegd op het gevaar dat we gelijkvormig kunnen gaan worden aan onze bediening, aan onze medewerkers, aan regels en inzettingen, inplaats van aan Christus! Mooi uitdaging tot zelf onderzoek.

Na deze week gaan we biddend en stap voor stap opzoek of er een verdere samenwerking met BCM ook de bedoeling van de Heere is.

Bedankt voor de gebeden en betrokkenheid.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV