Bolivia, maart 2019

“Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de Schriften over Hem geschreven was.”

Lukas 24:26, 27

En zo mochten ook wij in Bolivia vanuit de Schrift onderwijzen over discipelschap in het dorpje Primero de Mayo en over In den beginne in het dorpje Cosorió.

Dankbaar kijken we terug op een rijk gezegende tijd in Bolivia. Na aankomst en een dag rust genomen te hebben, werden we bij vrienden uitgenodigd om de Boliviaanse Vaderdag te vieren (eerste foto rechts boven en als u op de foto's klikt kunt u ze groot en volledig zien). De dag erop vlogen we naar het noorden, naar de plaats Guayaramarín.

Daaruit vandaan gingen we naar het dorpje Primero de Mayo om vier avonden onderwijs te gaan geven. Helaas viel de eerste avond vanwege een hevige tropische regenbui af, maar de anderen avonden zijn doorgegaan.

Voor deze avonden had ik drie studieboekjes over discipelschap geschreven en daar uitgereikt. Zelf heb ik er twee kunnen onderwijzen en de voorganger Saul Peralta (uit Guayaramarín) heeft de derde studie onderwezen.

Daarna vlogen we terug naar Santa Cruz. Daar zouden we in het trainingscentrum van Etnos360 (eerste NTM) lesgeven, maar die was om diverse redenen afgelast.

Tot onze grote verbazing had Ricardo Depue, een vriend en oud collega van ons, geregeld dat we in een pas gestichte gemeente in het dorpje Cosorió zouden kunnen onderwijzen. Dat vond plaats van zondagavond t/m woensdagavond.

De bedoeling was om Genesis 1 t/m 3 uit te leggen. En dat zijn vier geweldige gezegende avonden geweest. Het chronologisch onderwijs zit als het ware in ons bloed, dus het kwam er vloeiend uit!

Verder hebben we nog heerlijke tijden met ons vrienden Ricardo en Persida Depue en Auro en Benita Vibanco doorgebracht. Samen hebben we gezegende tijd van bemoedigen, gebed en houden van het Avondmaal gehad. Zie foto’s links.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV