Camping 't Beloofde Land

‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.’

Psalm 1:1 - 3

In de week van 7 tm 14 augustus waren we op de camping ‘t Beloofde Land in Voorthuizen. Jack was uitgenodigd om gedurende die week de zondagmorgendienst, de dagopeningen en Bijbelstudies te verzorgen.

Het was voor ons de eerste keer dat we daar waren, maar kijken met een dankbare zegen terug op de week, welke begon met een prediking tijdens de zondagmorgendienst, elke dag een overdenking en op de dinsdagmiddag een verdiepingsstudie en in de avond voor de jeugd een toespraak.

De belangstelling was groot. Op de zondagmorgen zo’n 150 mensen (lang geleden dat we dat hebben meegemaakt) en tijdens de overdenkingen gemiddeld 70 tot 80 aanwezigen.

Het thema voor de week was re-spect. Met andere woorden vernieuw het zicht op het spectrum, het gebeuren wat plaatsvindt. Hierbij is vooral gekeken naar het handelen van de Here Jezus in Zijn omgang met mensen en de keuzes die we moeten maken, vandaar ook Psalm 1.

Het maakte bij sommigen heel wat los en daardoor volgden er gesprekken die weer in gebed mochten worden afgesloten.

Tijdens de week ontstond er ook een kamplied welke was ‘Gods weg is de beste, de beste altijd.’ Elke dag werd die gezongen.

Ons verblijf was in een blokhuisje, waar we heerlijk van genoten hebben. Deze week waren ook onze kleinkinderen Noah en Jona bij ons en ook zij hebben genoten van hun verblijf op de camping.

Dank aan onze Heere God voor deze gezegende week.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV