Chronologisch onderwijs

'En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.' Lukas 24:27

Wat een bijzonder onderwijs moet dat geweest zijn. Nee, Hij begon niet bij Johannes de Doper, maar bouwde chronologisch vanuit Mozes en de profeten naar de reden waarom Hij dat alles moest lijden en zo in Zijn heerlijkheid in te gaan.

Het chronologisch onderwijs is ons bekend geworden via de opleiding die Nel en ik bij New Tribes Mission gevolgd hebben. Maar ook doordat we die zelf in de praktijk onder de mensen van het dorp La Laja in Bolivia hebben mogen geven.

Meerder keren daarna hebben we het chronologisch onderwijs ook in andere groepen onderwezen, zowel in Bolivia, Nederland, de Bijbelschool in Duitsland en afgelopen week in de Bijbelschool Hebron in Amerongen.

Ik was gevraagd om de 2de jaars studenten over dit onderwerp te onderwijzen. Waar ik dus ben op ingegaan.

Twee lessen op dinsdag en wel: 1. Introductie en 2. Het Meesterlijke bouwplan. Op woensdag opnieuw twee lessen: 1. Voorbereidend werk. en 2. Wat is het Evangelie eigenlijk?

Daarna op donderdag de eerste lessen van het chronologisch onderwijs en in de middag hebben enkele studenten het vervolg zelf aansluitend moeten presenteren.

Tijd te kort om alles te kunnen onderwijzen, maar het was voor mij een voorrecht om jonge mensen iets van de chronologische heilsgeschiedenis van de Heere te mogen laten zien. Een geschiedenis die zo wonderlijk als een rode lijn van Genessis tot Openbaring heen loopt.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV