Coronavirus

“Nu dan, wees sterk, ​Zerubbabel, spreekt de HEERE, wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, ​hogepriester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de HEERE. Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.

Haggaï 2:5

In mijn stille tijd met de Heere las ik het boek Haggaï en moest daarbij denken aan wat het coronavirus vandaag teweeg brengt.

Er is een enorme onrust, soms bij het paniekerige af (denk aan het hamsteren) en er wordt op allerlei manieren geprobeerd om het virus een halt toe te roepen. En het mag ons zelfs economisch wat kosten en dat wil wat zeggen!

En ja, als Gemeente van de Here Jezus moeten ook wij de overheid gehoorzamen en daarin als Gemeente besluiten of er wel of niet wordt samengekomen. Waarvan ik ondertussen enkele berichten over ontvangen heb.

Maar wat me opviel in de meldingen die wij persoonlijk van de diverse Kerkelijke Gemeenten die hun samenkomsten, vergaderingen, kringenwerk, etc. geen doorgang laten hebben, dat ik er nog niet één heb ontvangen die ons oproept om te bidden en de Heere te zoeken.

Niet een oproep dat deze hectiek mensen tot nadenken mag zetten over leven en dood, tot het opzoek gaan van de zin van het leven en ze de Heere Jezus Christus moge vinden.

Ik schreef net dat niet één er iets over vermelde, maar kreeg zojuist van de International Baptist Church uit België een bericht welk met het volgende afsloot:

Remember… The foremost command in the Bible is: DO NOT BE AFRAID. Why?!? Because of the kind of statement fear makes about our Father. As Jesus followers let’s NOT BE SHAKEN. Let’s be different and confident knowing where our hope is and WHO are hope is in. This virus, what is happening in our world did not catch God off guard. Our God is strong. Our God is able. Our God is with us. Our God is for us. Let’s believe our God is bigger than any fear.

Daarom, laten we bidders zijn en de Heere zoeken!

Na het verzenden van deze nieuwsflits kregen we enkele berichten van lezers waarmee ze doorgaven dat in de bekendmaking van hun Gemeente ook voor gebed gevraagd werd. Bemoedigend, maar die hebben wij persoonlijk niet onder ogen gehad. 

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV