De Ark

‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde.’

Genesis 1:1

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel zet al de toon voor de rest van de Bijbel. In de beginnen schiep God … en alles wat daarop volgt is uit Hem! De Bijbel is het Woord van God, de Absolute Waarheid. 

De afgelopen week mochten Nel en ik een vakantieweek voor senioren verzorgen. Deze vond plaats in het conferentiecentrum De Ark in Ter Apel, Groningen.

Vanwege de corona maatregelen waren we met een kleine groep en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers lag rond de 85 jaar. Wandelstokken en rollators behoorden tot de hulpstukken die overal mee naar toegenomen werden.

Maar het was een zegen om de aanwezigen vanuit het Woord van God te mogen bedienen. Gedurende de week hebben we vanuit Genesis 1 naar de wonderlijke schepping van de Heere God gekeken en vooral wat dat voor ons betekenen mag en welke heenwijzingen er naar de Here Jezus in zitten.

Verder begeleidden we het gebed tijdens de maaltijden, het zingen, de wandelingen en activiteiten als spellen doen. Verder was er vanuit De Ark ook een dagje uit georganiseerd en hebben we een bloemen en plantenbedrijf bezocht waarna we met z’n allen ergens heerlijk hebben gegeten.

In de eerste week van november 2020 mogen we opnieuw weer een Bijbelstudie week verzorgen.

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.ccc-de-ark.nl voor verdere informatie.

U kunt bij hen (of bij ons) eventueel een programmaboekje aanvragen.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV