De Ark

Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Psalm 150:1, 2

Afgelopen week waren we gastechtpaar in het conferentiecentrum De Ark in Ter Apel. We hebben een heerlijke en rijk gezegende week achter ons liggen.

Onze verantwoordelijkheden bestonden uit het verzorgen van dagopeningen, geven van Bijbelstudies en de avondsluitingen. Daarnaast voor het bidden en danken rond de maaltijden wat regelmatig doormiddel van een lied gedaan werd.

Het thema van de week was ‘Lessen uit de Psalmen’ en ik heb studies mogen geven over Psalm 1, Psalm 8, Psalm 23, Psalm 51, Psalm 73 en Psalm 138.

De opbouw hield in dat je bij Psalm 1 moet beginnen - een keuze maken - om bij Psalm 150 uit te kunnen komen. De tussenliggende Psalmen weerspiegelen de relaiteit van de levenwandel die er tussen beide Psalmen ligt.

Verder was het een fijne tijd van ontmoeting met broeders en zusters uit diverse kerkgenootschappen. Er werd veel uit Johannes de Heer en de Psalmen gezongen. Heerlijk om deze liederen weer met elkaar te hebben gezongen.

Daarnaast hebben we als groep enkele activiteiten gedaan en is er individueel of in kleine groepen elke dag wel in de bossen gewandeld. Nu hadden we het weer schitterend mee.

Doordat we ‘goed bevallen zijn’ is er gevraagd of we volgend jaar weer een week willen verzorgen en hebben daar ja op gezegd.

Mocht u interesse hebben om er eens heerlijke een week tussenuit te gaan, kijk dan naar: www.ccc-de-ark.nl

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV