De Grote Verzoendag

Woensdag 9 oktober jl. werd het Jom Kipoer gevierd, de Grote Verzoendag.  In het Oude Testament vinden we dat in Leviticus 16 zo bijzonder mooi beschreven.

Volgens Joodse rabbijnen is Leviticus 16 het ‘hart van de Torah’, omdat het woord verzoening er 49 keer (dat is 7 x 7 keer) voorkomt. In de gehele Torah schijnt het woord verzoening 77 keer (70 + 7) keer voor te komen.

Als we dan, als christenen 2019, naar dit feest kijken, dan kijken wij naar de ‘volbrachte verzoening’ die door de Here Jezus gebracht is.

Wij mogen ons verheugen in de geweldige verzen uit de brief aan de Hebreeën (uit de H.S.V.) en wel:

Hebreeën 7:27; “Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen ​zonden​ slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.”

Hebreeën 9:11, 12; “Maar toen is ​Christus​ verschenen, de ​Hogepriester​ van de toekomstige  heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte ​tabernakel​ gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het ​heiligdom​ en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”

En dan de uitwerking in Hebreeën 10:10; “Op grond van die wil zijn wij ​geheiligd​ door het offer van het lichaam van ​Jezus​ ​Christus, eens en voor altijd gebracht.”

Dit vers is in de NBG’51 als volgt: “Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd ​geheiligd​ door het offer van het lichaam van ​Jezus​ ​Christus.”

Wat een rijkdom te weten dat het offer eens en voor altijd heeft plaatsgevonden.

Wat hebben we toch een barmhartig en genadig God!

Halleluja, amen!

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV