December 2022

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

Wat een heerlijke belofte en bemoediging om het jaar 2022 dankbaar mee af te sluiten en om het nieuwe jaar 2023 mee te beginnen.

We leven in een tijd van toenemende onrust, zorg en angst. En dat is vanwege de oorlog, de economie, het klimaat, ethische vraagstukken, gebrek aan huisvesting, de gezondheidszorg, de toenemende immigratie en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dat treft iedereen, dus ook wij christenen. Hoewel we Bijbels gezien hemelburgers zijn, staan we toch met beide voeten op deze aarde. En daarom kunnen we er niet omheen. Maar de vraag is wat doen we ermee? Klagen en ons laten meeslepen naar het negatieve en de angsten die daaruit voort kunnen komen? Of richten we ons biddend op de Heere en vragen we om wijsheid en vooral vrede in ons hart?

En dan komt de Heere ons in Jesaja 41 tegemoet. Ja, het is in de eerste plaats gericht aan Israël, maar gezien we door geloof en genade ook tot de kinderen van Abraham behoren en Dezelfde HEERE dienen, mogen ook wij luisteren naar de woorden: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’ Dus aan de HEERE ligt het niet, maar de vraag is of wij ons in die belofte kunnen vinden.

En die belofte is juist te meer ‘vlees geworden’ met de geboorte van de Here Jezus Christus. Een Kind is geboren en een Zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar vergeving van zonde ontvangt, verlost wordt van de macht der zonde en met wie de Heere God Zichzelf mee verzoenen zal.’, volgens Jesaja 9:5, Johannes 3:16, Romeinen 6:6 + 2 Korinthe 5:19.  Of Kerst een impact in de wereldgeschiedenis heeft!

De maand december is dan ook de maand die vooral in het teken van Kerst staat. In meerdere Gemeenten, kringen en samenkomsten wordt verwacht dat we de boodschap van Kerst verkondigen. En dat wordt met alle dankbaarheid gedaan, want het blijft een bijzonder moment in de geschiedenis, namelijk de menswording van God de Zoon, de Here Jezus Christus.

Zoals u ziet hebben we de maand december dan ook een volle agenda. Graag vragen uw gebed hiervoor, zodat er met vrijmoedigheid gesproken en onderwezen mag worden.

Datum Dag Gemeente Plaats Wat Tijd
2 Vrijdag Hebron Amerongen studiedag 09.30
3 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
4 Zondag De Ark Noordwijk Preek 10.00
4 Zondag Baptisten Apha Katwijk Bijbelstudie 18.00
6 Dinsdag Oudsten Barea Ermelo Coachen 19.30
7 Woensdag Herikon Putten Vergadering 17.00
8 Donderdag STEG Oegstgeest Bijbelstudie 14.00
10 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
11 Zondag Rehoboth Sliedrecht Preek 09.30
11 Zondag Gezinsbijbelstudie Valkenburg Bijbelstudie 16.00
12 Maandag Senioren Baptisten Katwijk Overdenking 10.00
16 Vrijdag Kampvuuravond Werkendam Overdenking 20.00
17 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
18 Zondag Evangeliegemeente Zaventem Preek 10.00
20 Dinsdag Flakkee Dirksland Bijbelstudie 20.00
24 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
25 Zondag STEG Oegstgeest Preek 10.00
31 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV