Gezinsweekend

"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit."

Kolossenzen 3:1

Dit vers was de geestelijke toonzetting voor het weekend met als thema "Hemel en aarde".

Dankbaar kijken we terug op een gezegend gezinsweekend die afgelopen weekend op de Herikon in Putten plaats vond. Er waren negen gezinnen aanwezig, staf, vrijwilligers en wij dan.

Nel en ik waren uitgenodigd om de Bijbelstudies te verzorgen. Het thema hadden we onderverdeeld in vier Bijbelstudies. Te weten:

  1. Zoek wat boven is - Kolossenzen 3:1 - 4
  2. Houdt het oude voor dood - Kolossenzen 3:5 - 11
  3. Bekleed van boven - Kolossenzen 3:12 - 17
  4. Doe het van harte - Kolossenzen 3:18 - 4:6

Terwijl de studies gegeven werden, hadden de kinderen, 29 in totaal, hun eigen bijeenkomsten. Geweldig hoe dat door de medewerkers verzorgd werd.

Daarnaast zijn er verschillende bemoedigende gesprekken met diverse deelnemers geweest.

Het weekend is door iedereen als zegenrijk ervaren en alle dank en eer is dan ook aan de Heere God die ons dat weekend gezegend heeft.

Dank dat Nel en ik - mede door uw gebeden en gaven - hier deel van mochten zijn.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV