Goede Vrijdag en Pasen

‘Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.’

1 Korinthe 15:3 - 7

Goede Vrijdag en Pasen zijn toch wel dagen die - naast de geboorte van de Here Jezus en Zijn leven - een enorme impact hebben voor de wereld en in het bijzonder voor hen die geloven.

De Zoon van God, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegnam, heeft de oplossing voor het zondenprobleem volbracht, omdat wij het zelf nooit zouden bereiken.

Maar Hij, Die zijn leven gegeven heeft aan het kruis op Golgotha, is opgestaan en leeft, zodat een ieder die met de mond belijdt en met het hart in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar hét leven in Hem ontvangen zal.

Wat een rijkdom om daar opnieuw bij stil te mogen staan, Hem daarvoor te danken en te prijzen, maar om deze rijke boodschap, het Evangelie, ook met anderen te delen.

Gezegende dagen toegewenst.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV