Goede Vrijdag en Pasen

“En Jezus zei: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Johannes 19:30

“Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.”

Lucas 24:5, 6

Wat beleven we te midden van de coronatijd toch weer een bijzonder weekend. Het weekend van de kruisiging en de opstanding van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Te weten dat Hij, die zonder zonde was, voor de zondaar gestorven is, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar het eeuwige leven in Zijn nabijheid heeft, is een hemelse rijkdom.

Dat leven is het opstandingsleven van Jezus Christus, het leven waarmee Hij de straf op de zonde, de tweede dood, heeft overwonnen.

Wat een kostbare genade van de Heere God om daar dit weekend extra bij stil te staan.

Weet ook, dat ondanks de ‘intelligente lockdown’, de Heere doorgaat met het bouwen van Zijn Gemeente. Volgens Romeinen 8:28 doet de Heere alle dingen medewerken ten goede. Dat mogen we ervaren tijdens de korte overdenkingen via YouTube, de Live-stream preken en de pastorale gesprekken.

Maar dat mogen we ook ervaren door onze kleinzoon Sacha die, vanwege de ongerustheid rond het gehele gebeuren, de Here Jezus gevraagd heeft om in Hem te komen en rust te geven.

Zo is er weer een zaadje dat gezaaid is en wat geholpen moet worden om te ontkiemen en tot volwassenheid te mogen uitgroeien.

En we hebben dat mogen ervaren door de jonge man, genaamd Marc, die ik afgelopen donderdag op zijn geloof in zee mocht dopen. Hij had een heerlijk getuigenis en de overtuiging om radicale keuzes in praktijk om te zetten.

Met enkele mensen - en een gepaste afstand van 1,5 meter - zijn we daar op strand samen getuigen van geweest. Tijdens de doop zelf moest de afstand echter wel voor even ingekort worden.

Dankbaar kijken we terug, maar dankbaar kijken we ook vooruit, want onze God is goed en alom te prijzen!

En als laatste hebben we vandaag, Goede Vrijdag, bij alle omliggende buurtjes een Paasstol (zoals dat dan heet) met een uitleg van Goede Vrijdag en Pasen aangeboden. (zie foto rechtboven, de laatste)

 

 

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV