Maand augustus 2021

‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.’  Efeziërs 4:20

De gelovigen te Efeze hebben Christus leren kennen en daarom past die oude wereldse leefwijze niet bij hen. De reden voor deze verandering is gegrond in de zinsnede ‘jullie hebben Christus leren kennen’, of  ‘u hebt Christus zo niet leren kennen’, H.St.V. Een kennen die ze door het onderwijs aangaande Hem hebben ontvangen.

Afgelopen maand is een zegenrijke maand geweest. Een maand waarin onze kleinzoon Aquila geboren is, de seniorenweek in ter Apel doorging, alle predikingen en Bijbelstudies door konden gaan, onze dochter Nadina een 8,5 kreeg voor haar afstudeerscriptie op de Universiteit in Leiden en heeft Nel op 29 juli haar 67ste verjaardag mogen vieren.

Naast het voorgaan in Gemeenten, mocht er twee keer op een camping in Katwijk het Woord gebracht worden. Eén keer op de Noord-camping en één keer op de Zuid-camping. Dat waren zegenrijke avonden. Aan het team Dabar mocht ik nog een Bijbelstudie doorgeven.

Wel merken we dat er theologisch op diverse terreinen veel gaande is. Behoorlijk verschillende gezichtspunten over diverse zaken zie tegenover elkaar komen te staan. Daarnaast vinden er ook veranderingen in de wijze van samenkomen plaats.

Verandering willen sommigen niet en anderen juist wel. Maar we kwamen het bijgevoegde plaatje tegen waarbij de verandering ook op persoonlijk vlak gevraagd wordt.

Met andere woorden, willen we door de Heere gevormd worden naar het beeld van Zijn Zoon? Behoren we tot de groep ‘gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen’? Voor ons blijft dat steeds weer een uitdaging.

We wensen u allen Gods zegen rijke zegen toe voor de wandel op de weg die Hij van te voren heeft voorbereid. En geniet van de vakantie.

Bedankt voor uw betrokkenheid in onze bediening door het gebed en uw gaven.

En vanwege de vakantie is de maand augustus erg stil.

Augustus 2021          
Datum Dag Gemeente Plaats Wat Tijd
1 Zondag De WEG Bovenkarspel Preek 10.00
3 Dinsdag EGZ Zaventem Vergadering 14.00
7 tm 14 Week t Beloofde Land Voorthuizen Bijbelstudies 10.00
15 tm 21 VRIJE WEEK        
22 tm 28 VRIJE WEEK        
29 Zondag Ons gezin Valkenburg Gezinsbijbelstudie 16.00
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV