Maand juni 2021

‘Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.’ Prediker 3:12, 13

Nel en ik hebben de afgelopen weken, na de maaltijd, het boek prediker gelezen. We vroegen ons, na meerdere keren ‘alles is vluchtig en najagen van wind’ gelezen te hebben, waar doen we het dan voor? Prediker 3 zegt: ‘Ervan genieten!’

Dankbaar hebben we genoten van de vele keren dat we afgelopen maand het Woord hebben mogen brengen. Zowel in Nederland als in België. Dankbaar en genoten om opnieuw bij Hemelvaart en Pinksteren te mogen stilstaan. Geweldig om in de eerste toespraak van Petrus de krachtige uitwerking van het Evangelie te mogen zien.

Dankbaar hebben we genoten van de seniorendagen op de Herikon in Putten die we afgelopen week mochten bedienen met het Woord. Eerst een groep voor één volle dag en daarna een groep voor twee en een halve dag. Heerlijk om na twee jaar elkaar weer in levende lijve te ontmoeten. Zie de foto's rechts boven.

Hoewel aan de ene kant enkele spreekbeurten nog steeds afgezegd worden, bemerken we dat er langzaam ruimte komt om met meer mensen samen te komen en we zien eerlijk gezegd uit naar de dag dat we weer samen als Gemeente de Heere kunnen loven en prijzen in de samenkomsten.

En zo gaan we alweer de zesde maand van het jaar in. Voor de maand juni is de agenda redelijk opgevuld. Elke zondag het Woord brengen, zowel in Nederland als in België, diverse Bijbelstudies geven, een studiedag verzorgen op een zaterdag Bijbelschool in België, twee studiedagen volgen en de overdenkingen op de zaterdagen verzorgen. Graag uw gebed voor deze maand.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV