Maand juni 2023

‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’

Johannes 14:26

Stilstaan bij het heilsfeit van Pinksteren is alweer achter ons, hoewel de uitwerking ervan dagelijks in het leven van een wederomgeborene doorgaat.

Pinksteren was opnieuw een weekend waar de ene het zocht in de uiterlijke beleving en de eenheid van de kerkelijke verscheidenheid, en voor de andere juist een innerlijke zoektocht en doorwerking van de Geest in de praktijk van het dagelijks leven. Dan vooral denkende aan de vrucht van de Geest, Galaten 5:22, inplaats van te denken aan de gaven van de Heilige Geest, 1 Korinthe 12.

Hoe dan ook, het bovenstaande vers is ons opnieuw onder de aandacht gekomen en ook opnieuw tot rijke zegen geworden. En wel om vier redenen:

  1. De Geest is een Trooster - en wat hebben we dat vaak nodig.
  2. De Geest is in de Naam van de Here Jezus door de Vader gezonden - dat is in de Naam boven alle namen.
  3. De Geest onderwijst - wat van ons een leerzame houding vraagt.
  4. De Geest brengt in herinnering - iets wat we, gezien het ouder worden, als een rijke zegen ervaren.

Daaraan gekoppeld doet de Heilige Geest ons steeds op de Here Jezus Christus wijzen, zodat we Hem dan ook zullen verheerlijken, Johannes 16:14. Het opmerkelijk hierin is dat de Heilige Geest géén aandacht voor zichzelf vraagt.

Rijke zegeningen die we nodig hebben gezien hoe de Heere ons gebruikt om Zijn Woord in diverse Gemeente te mogen verkondigen en te onderwijzen.

Ook voor de maand juni is de agenda weer goed gevuld. Twee mooie zaken die we even apart noemen zijn het les geven op de zaterdag Bijbelschool in Heverlee en de seniorenweek op de Herikon in Putten. Daarnaast is natuurlijk elke ontmoeting op zichzelf bijzonder en dankbaar.

En hoewel sommige doordeweekse activiteiten vanwege het naderen van het einde van het kerkelijk seizoen ophouden, is de zegen ervan dat het wat rust en ruimte geeft om de ‘geestelijke accu’ weer op te laden. Iets wat we eigenlijk meer zouden moeten doen om een goede balans in de fysieke en geestelijke gezondheid te behouden. Zodat we het met plezier allemaal mogen en kunnen volhouden.

De agenda voor de maand juni:

Datum Dag Gemeente Plaats
4 Zondag De Fontein Sneek
6 Dinsdag Oudsten Barea Ermelo
7 Woensdag Baptisten IJmuiden
11 Zondag De Kapel Doorn
11 Zondag Gezinsbijbelstudie Valkenburg
14 Woensdag Herikon Putten
15 Donderdag STEG Oegstgeest
17 Zaterdag Filadelfia Heverlee
18 Zondag Evangeliegemeente Dieren
19 tm 25 week Seniorenweek Putten

 

Hoewel en ondertussen een aantal boeken verkocht zijn, toch nog een keer de link toevoegen omdat er nog een aantal in aanbod zijn.

De lijst kunt u vinden via https://www.boekwinkeltjes.nl/v/misericordia/

Misschien zit er wat voor u bij. En woont u in de buurt, dan kan er ook afgehaald worden.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV