Maand mei 2022

‘Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft de Vader verzegeld.’

Johannes 6:29

En dat is een zegenrijke waarschuwing die de Here Jezus hier ons geeft. Zeker in het licht van 1 mei, ‘De dag van de arbeid’.

Het lijkt wel of we in een ‘versnelde tijd’ leven. De maand april is weer voorbij en de maand mei begint.

Opnieuw weer vele zaken die ons hebben bezig gehouden en zullen bezighouden. De strijd van de Russen op Oekraïense bodem, de vluchtelingenstroom, de economische tegenvaller van de Nederlandse regering, de problemen binnen het onderwijs en … ach soms komt er zoveel op je af dat je het maar even laat zo als het is.

En zo gaat het werk gewoon door. Zowel het sociaal- en economische werk van velen, maar ook het werk van de HEERE God. Hij bouwt Zijn Gemeente. Laten we daar samen de schouders onder zetten, maar … laten we rustdag niet vergeten. De HEERE heeft die niet voor niets ingesteld.

Ja, aan de ene kant is en blijft het werk van de HEERE een uitdagend werk. Maar de rust en vrede ervan is gefundeerd op een uitspraak van de Here Jezus, welke we in Johannes 6:29 lezen: ‘Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.’ Daar begint het mee.

En vanuit die rust en vrede gaan we de maand mei in. Opnieuw zijn er weer deuren geopend om het rijke Evangelie Woord te prediken en te onderwijzen. Bidt u mee voor wijsheid, inzicht en energie om het Woord te brengen. Bidt u ook mee voor bescherming op de weg?

Hartelijk bedankt en Gods zegen toegewenst.

De agenda voor de maand mei is als volgt:

Datum Dag Gemeente Plaats Wat Tijd
1 Zondag Bareagemeente Ermelo Preek 10.00
3 Dinsdag Groep Dirksland Bijbelstudie 20.00
7 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
8 Zondag De Ark Noordwijk Preek 10.00
11 Woensdag Herikon Putten Bestuursvergadering 17.00
12 Donderdag STEG Oegstgeest Bijbelstudie 14.00
13 - 15 Weekend Evangeliegemeente Zaventem Preek 10.00
20 Vrijdag Ark Noordwijk Bijbelstudie 19.30
21 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdening 08.30
22 Zondag Refobaptisten Urk Preek 10.00
28 Zaterdag Help ons Helpen Katwijk Overdenking 08.30
29 Zondag STEG Oegstgeest Preek 10.00
29 Zondag Ons gezin Valkenburg Gezinsbijbelstudie 16.00
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV