Maand mei 2023

‘Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.’

Psalm 130:6

Vanwege het beeld van de dijkwachter op het eiland Ameland, kwam deze tekst naar boven. De vraag is echter of dat nog steeds waarheid is. Is mijn (onze ziel) waakzamer dan de dijkwachters? Is de verwachting van Zijn wederkomst nog steeds brandend in ons aanwezig?

Vragen die we misschien deze maand weer met ons mee mogen nemen. De maand mei waarin het voorjaar weer meer merkbaarder wordt, maar waarin de wereldproblemen misschien ook wel sterker in problematiek zullen toenemen.

In een artikel las ik dat het World Economic Forum (WEF) de onderstaande lijst presenteerde, die afkomstig is uit een vragenlijst onder 30.000 mensen uit diverse landen, en als de top-10 van grootste wereldproblemen wordt gezien:

  1.   Klimaatverandering / verwoesting van de natuur (48,8%)

  2.   Grootschalige conflicten / oorlogen (38,9%)

  3.   Ongelijkheid (inkomen, discriminatie) (30,8%)

  4.   Armoede (29,2%)

  5.   Religieuze conflicten (23,9%)

  6.   Betrouwbaarheid en transparantie van de regering / corruptie (22,7%)

  7.   Voedsel- en waterzekerheid (18,2%)

  8.   Gebrek aan onderwijs (15,9%)

  9.   Veiligheid / welzijn (14,1%)

 10.   Gebrek aan economische mogelijkheden en werkloosheid (12,1%)

De wereld is zichtbaar en merkbaar in barensnood, Romeinen 8:22, en het ene probleem is nog niet met ‘wettelijke regels en voorstellen’ aangepakt of de ander dient zich alweer aan. Waar moet het heen?

Nu, het leidt naar de opname van de Gemeente, de jaren van de grote verdrukking en dan de wederkomst van Christus Jezus, die als Koning voor 1000 jaar regeren zal. Dat is de zekere hoop die we hebben!

En wat een genade, dat we tot die tijd weer in diverse Gemeenten en groepen het Woord van de Heere God mogen verkondigen en onderwijzen.

Voor de maand mei is dat op de zondagen in Urk, Andijk, Oegstgeest en Sliedrecht. Door de weeks in Putten, Oegstgeest, Noordwijk, Katwijk en Dirksland. Daarnaast zijn we ook aanwezig op een Gemeente weekend van Ieper, België, waar Jack een studie zal geven. Graag uw gebed voor deze maand.

Zoals eerder vermeld, ben ik mijn studeerkamer aan het herinrichten en heb daarom een aantal boeken te koop. Ondertussen zijn er nieuwe boeken aan de lijst toegevoegd. De lijst kunt u vinden via https://www.boekwinkeltjes.nl/v/misericordia/

Misschien zit er wat voor u bij. En woont u in de buurt, dan kan er ook afgehaald worden.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV