Maart 2019

“Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.”, Handelingen 28:31 (H.S.V.)

En daaruit bestaat de komende maand onze bediening, het preken en onderwijzen van het Woord van God, zowel in Nederland als in België en Bolivia.

De maand maart is, zoals u in het onderstaand schema zien kunt, weer behoorlijk ingevuld. Naast de Bijbelstudies en preekbeurten die ingeroosterd staan, nemen we ook deel aan een leiderschapsconferentie in Blankenberge, België. Vorig jaar hebben we de conferentie ook bijgewoond en heeft ons toen een beter beeld van de gemeenten in België gegeven. We hopen daar bekenden te ontmoeten en elkaar te mogen bemoedigen en zelf opbouwt te worden.

Zoals u in het schema ziet, gaan we opnieuw weer naar Bolivia. We gaan verder met Bijbelstudies geven in het plaatsje Primero de Mayo, wat in het noordoosten tegen de grens van Brazilië aan ligt. Een kleine gemeente wat zich in de jungle bevindt. Deze keer gaan we het over discipelschap hebben. Speciaal voor die week heb ik lesmateriaal over discipelschap geschreven en bij een drukker laten printen en tot boekje laten maken. Bidt u mee voor een gezegende reis en ontmoetingen?

Ons schema voor de maand maart;

Datum Dag Gemeente Plaats Wat Tijd
2 Zaterdag Christen voor Israël Nijkerk Studiedag 10.30
3 Zondag Evangeliegemeente Dieren Preek 10.00
5 Dinsdag Ark Noordwijk Coachen 19.30
7 - 9 Donderdag Leidersconferentie België Conferentie 17.00
10 Zondag Kapel Doorn Preek 10.00
10 Zondag Maranatha Ermelo Preek 18.00
14 Donderdag T Haventje Katwijk Bijbelstudie 5 19.45
15 t/m 29 twee weken Primero de Mayo Bolivia Bijbelstudies 00.00
30 Zaterdag Israël Centrum Nijkerk Ontmoetingsdag 10.00
31 Zondag Evangelie gemeente  Zaventum Preek 10.00
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV