Reden voor dankbaarheid

‘Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken.’

Psalm 69:31

En dat is wat we met vreugde doen en met u willen delen.

Allereerst een schitterende medeling en dankzegging. Op woensdag 7 juli, om 18.38 uur, werd bij onze dochter Nanda en haar man Marcel hun vierde kindje geboren.

Het is een jongetje en ze hebben hem de naam Aquila gegeven. Het is een prachtig kereltje zoals u op de foto wel kunt zien. De Heere zij gedankt en geprezen daarvoor.

Onze dank gaat ook uit naar de seniorenweek die we van 3 t/m 10 juli in De Ark, Ter Apel mochten verzorgen.

Een heerlijke week van ontmoeting, genieten van de omgeving (zie foto rechtsboven), de goede verzorging, maar vooral de gezegende tijd rondom het geopende Woord.

In die week heb ik onderwijs gegeven over de rol van de Here Jezus in het leven van bijvoorbeeld Zacheüs, de Samaritaanse vrouw, Lazarus en de Emmaüsgangers.

En daarom: ‘Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken.’

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV