Seniorenweken

"O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is –  verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht."

Psalm 71:17, 18

Wat een bemoediging om met dat verlangen in de ouderdom verder te gaan.

En van dat verlangen zijn Nel en ik de afgelopen twee weken getuigen geweest. We hebben namelijk de Bijbelstudies verzorgd tijdens de twee seniorenweken op de Herikon in Putten.

Bij de eerste groep -  de senioren 60+ week - was de gemiddelde leeftijd rond de vijfenzeventig jaar! En wat een geweldige week. Zo bemoedigend om te ervaren dat ze de Heere zo lief hebben en het Woord willen horen.

Met deze groep heb ik (Jack) Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed, onderwezen en als onderbreking over Psalm 1 gesproken en een presentatie over onze laatste reis naar Bolivia gegeven.

In de tweede week - de senioren 40+ week -  was de gemiddelde leeftijd zeventig jaar! Opnieuw een groep waar er verlangen naar het Woord was.

Met deze groep hebben we gekeken naar de discipel Johannes, die door de Here Jezus geliefd was. We zagen hem in de Bovenzaal, bij het Kruis, bij het Open graf en aan de zee van Tiberias.

Ook hier als onderbreking over Psalm 36 gesproken en de presentatie over onze laatste reis naar Bolivia gegeven.

Verder werden er veel persoonlijke gesprekken gevoerd, rond gewandeld, gefietst, gelezen en spelletjes gedaan en … natuurlijk lekker gegeten.

Met dankbaarheid aan de Heere God en bemoedigd door het getuigenis van de senioren, kijken we terug op rijk gezegende weken.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV