Sneeuw en vaccinatie

‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’ Romeinen 6:23

‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.’ Jesaja 1:18

Vanaf de zondeval zijn er vele virussen de wereld in gekomen. De ergste daarvan is de zonde die verstrekkende gevolgen heeft. En daar is, met alle eerbied gezegd, een vaccin tegen. En die werkt, want die maakt een zondaar witter dan sneeuw!

Was het niet geweldig mooi, om wakker te worden en de met sneeuw bedekte omgeving te zien. Het blijft een prachtig wonder. Voor de een geeft het naast het mooie ook veel plezier en voor een ander is het tot last.

Maar het geeft wel even een afleiding van de ontelbare discussies over het ontstaan van het Covid-19 (Corona) virus, over hoe we het virus kunnen stoppen en over de betrouwbaarheid van de diverse vaccins die uitgekomen zijn.

En gezien de continue wijzigende maatregelen, de derde golf die er waarschijnlijk aan komt, de Britse variant, de wijzigingen in wie er aan de beurt is om gevaccineerd te worden, het te kort hebben aan vaccins en dan nog de vraag of je wel of niet gevaccineerd wil worden en wat daar de gevolgen van zullen zijn, lijkt het een strijd zonder einde te worden.

Doordat Nel en ik, vanwege het werken in Bolivia, al tegen zoveel ziekten zijn ingeënt (zie gele boekje rechtboven), hebben we het heft maar in eigen handen genomen en vaccineren gewoon elkaar (zie foto's links). Nee hoor, is een grapje tussendoor, want het was elkaar inenten met water als een onderdeel van onze zendingstraining.

We genieten nu van de sneeuw en verder wachten wij de ontwikkelen maar rustig af. Komt tijd, komt raad en de Heere zal wijsheid geven, Jacobus 1:5.

Maar wat blijft het dan een geweldige boodschap te weten dat er voor het virus, dat zonde heet, een vaccin is die werkt en de gevolgen ervan, het oordeel en de tweede dood, het eeuwig van God gescheiden zijn, heeft overwonnen.

Dat vaccin is het bloed van de Here Jezus dat reinigt van alle zonde!, 1 Johannes 1:7. En met Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen!, 1 Korinthe 15:54 - 57. Dat is de boodschap die verkondigd en gepredikt moet worden!

Laten we ons met elkaar daarvoor inzetten en geen tijd verliezen aan de eindeloze discussies over Corona, vaccinaties en plot theorieën, maar spreken over De Gekroonde Christus!

En als u naar de sneeuw kijkt, proclameer dan; ‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.’ Jesaja 1:18.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV