Verandering

‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’, Romeinen 12:2

Alles lijkt steeds te veranderen. Wat kan wel en wat niet. En het kan je, net als de rest van de wereld, enorm bezig houden. Maar de apostel Paulus heeft het hier niet over veranderingen in de wereld, maar die van ons leven. Maar wordt veranderd in uw gezindheid.

De maand januari is alweer anders verlopen dan dat velen van ons dat hebben kunnen inschatten. Ook voor ons werd het een afwachten van welke Bijbelstudie of spreekbeurt wel of niet doorgaat.

En als deze dan doorgaat, in welke vorm dan? Met een paar mensen? Toch met dertig? Of slechts met twee of drie en een camera waar je dan toespraak voor moet houden? Steeds weer afwachten.

De realiteit is wel dat we ondertussen enkele afzeggingen hebben binnen gekregen. Nee, de voorbereidingen voor de studies en/of preken zijn niet voor niets geweest, want de eerste zegen was al binnen.

Worden we er verdrietig en moedeloos van? Ja, dat zit er soms best wel aan te komen. Willen we dat de veranderingen ophouden? Natuurlijk, net als ieder ander.

Maar willen door de veranderingen veranderd worden? Willen we te midden van alles ons zelf onderzoeken waar het ons werkelijk omgaat?

Mag de uitkomst van dat zelfonderzoek resulteren om samen met koning David ‘voor de Heere psalmen te zingen en niet te zwijgen. De Heere, onze God, voor eeuwig te loven.’, Psalm 30:13,  (aangepast)

De veranderingen van de wereld om ons heen blijven doorgaan, maar mag het ons meer en meer doen veranderen naar het beeld van onze Heiland, Christus Jezus.

Zegen en genade voor en tijdens het ‘veranderingsproces’.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV