Boeken

Op deze pagina vindt u enkele boeken en studiemateriaal welke ik, door Gods genade, mocht schrijven en publiceren.
De Nederlandstalige zijn bij Bol.com verkrijgbaar en de Spaanstalige in PDF bij ons aan te vragen.

Jack Nugter: De Koninklijk en Vaderlijk Herder, Overdenkingen uit Psalm 23 (tweede druk)

Vanwege de tweede druk van dit boek over Psalm 23 is de omslag veranderd. Over deze Psalm is al  veel over geschreven. En toch daagt deze Psalm uit om er opnieuw naar te kijken en de Geest van God nieuwe inzichten aan het licht te laten brengen. De Psalm zit vol met facetten die het vertrouwen in de Herder kunnen verdiepen en versterken. 

In dit boekje wordt de Psalm uitgewerkt met het oog op de vele praktische lessen die we eruit kunnen halen en die vandaag de dag erg bruikbaar zijn. Een Bijbelse onderbouwing is hierbij nagestreefd, zodat de lessen niet rusten op eigen ervaring, maar op de waarheid en de kracht van de Schrift. Verder is er voor een iets groter lettertype gekozen, zodat het voor een ieder prettig leesbaar is.

Vanwege de vragen aan het eind van de hoofdstukken, is het boekje ook geschikt voor huiskringen en Bijbelstudie groepen.

Het boekje is verkrijgbaar bij elke boekhandel of via www.bol.com


Jack Nugter: Gods ondoorgrondelijke leiding

Meerder keren tijdens onze verlof perioden werd ons gevraagd hoe het kwam dat we de zending ingingen. Jaren geleden zijn we dat eens op papier gaan zetten en eindelijk is het dan tot een boekje geworden.

Hoewel we in al die jaren enorm veel beleefd hebben en dus veel zouden kunnen schrijven, is de reden van het schrijven om de angst weg te nemen dat de Heere u of jou voor zending zou roepen. We willen juist een bemoediging zijn voor hen die daarmee worstelen. De Heere plukt geen mensen, maar kiest die en bereidt ze geduldig voor om de taak uit te kunnen voeren. Hierdoor ontvangt Hij alle eer en niet de zendeling.

Het boekje is verkrijgbaar bij de boekhandel of via www.bol.com


Jack Nugter: Gewapend de wereld in

Een eenvoudig en praktisch geschreven boekje over de wapenrusting uit Efeziërs hoofdstuk 6. Aan elk onderdeel van de wapenrusting wordt een hoofdstuk gewijd. Een deel van de verkoop prijs gaat naar het werk van ons in Bolivia.

Een prima boekje om aan een pasbekeerde als cadeau te geven.

Het boekje is online te bestellen via www.bol.com of via Brave New Books: www.bravenewbooks.nl/books/8749


Jack Nugter: La Doctrina Cristiana Simplificada

Als u de Spaanse taal machtig bent en doctrine normaal te moeilijk vindt, kunt u deze "vereenvoudigde doctrine" lezen. Het boekje is door ons geschreven en in Bolivia officieel uitgegeven.

Maar hieronder vindt u een uitgave van hetzelde boekje, maar dan hier in Nederland uitgegeven en dus ook verkrijgbaar.


Jack Nugter: La Doctrina Cristiana Simplificada

Vanwege het feit dat het Spaanstalige boekje 'La Doctrina Christiana Simplificada' slechts in Bolivia wordt uitgegeven en verkrijgbaar is, hebben we het nu ook in Nederland uitgegeven. Zoals de omschrijving bij bovenstaand exemplaar, is het een eenvoudige systematische beschrijving van onderwerpen die in de theologie voorkomen. Het is zeer geschikt voor jong gelovigen - maar ook voor ouderen die geen kennis hebben van de Schrift.

Heeft u Spaanstalige kennissen of kunt u het boekje gebruiken bij Spaanstalige projecten, dan is het bij ons te bestellen en anders bij www.bol.com.


Jack Nugter: Para Crecer Espiritualmente

Tijdens onze bediening in Bolivia ontdekten we dat er weinig goed materiaal voor kinderen was. Wij hebben toen dit lesboek geschreven die 52 chronologisch opgebouwde lessen heeft. Het gaat over de Heere God, De Here Jezus, de Heilige Geest en alle aspecten van het Gemeente zijn.
Dus ook de doop en het avondmaal worden erin behandeld.

Ruim 45 kerken in Bolivia hebben een jaar met de materiaal gewerkt. Daardoor is er een tweede druk geweest die ook alweer uitverkocht is. Is eventueel in PDF aan te vragen.


Jack Nugter: Una Introdución del Nuevo Testamento

Een cursus die ik geschreven heb over de vier evangelieën en heb mogen onderwijzen aan voorgangers en oudsten uit het gebed van de Securé rivier in Bolivia.

Is in PDF aan te vragen.


Jack Nugter: Para crecer en la fe

Een boekje met tien lessen over discipel van de Here Jezus zijn.
Deze hebben we in La Laja, Bolivia gebruikt en later in kleinere groepen in de stad Cochabamba.

Ook deze is in PDF aan te leveren.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV