Duitsland

Hoewel we een gezegende bediening in Bolivia hebben gehad, heeft de Heere God toch een nieuwe bediening op ons weg gebracht. De acceptatie van de verandering ging niet over een nacht ijs.

Na veel gebed en verschillende gesprekken bemerkten we dat het de wil van de Heere voor ons was en hebben we de stap in geloof genomen.

Gospel for Europe Ministry School
Zodoende zijn we per 1 januari 2015 als directeursechtpaar op de Gospel for Europe Ministry School gaan werken. Deze school is gevestigd in het gebouw de Heilbron in het plaatsje Grönebach in Duitsland. Het plaatsje ligt slechts 6 kilometer verwijderd van het welbekende stadje Winterberg.

De school heeft een Engelstalige opleiding omdat we een internationaal karakter willen om zo een bredere achterban te bereiken. Het eerste jaar 2014 - 2015 begon de eerste lessen met 14 studenten. (foto in het midden) Het tweede jaar 2015 - 2016 met 8 studenten. (zie foto met de acht studenten en een diaconaal werkster)

Lessen die aan de ene kant gericht zijn op persoonlijke discipelschap en Bijbelse vorming waardoor de student bewuster als christen gaat leven en daarmee de Heere in doen en laten verheerlijken mag. Aan de andere kant zijn de lessen gericht op de Kerkelijke Gemeente. Kinderwerk, evangelisatie, onderwijs, gemeentestichten en zending komen daarin aan de orde.

Natuurlijk klinkt het hart van evangelisatie en zending dwars door alle lessen heen, omdat we de nood in Europa zien en deze willen bereiken met het evangelie. Studenten worden dan ook regelmatig uitgedaagd om de wil van de Heere voor hun leven te zoeken en te kijken of er misschien wel deuren op dat terrein open gaan.

Naast het schrijven van het curriculum en daarbij de juiste leerkrachten te vinden, geef ik (Jack) vooral theologische vakken en vakken op gebied van zending. Dat is behoorlijk breed, maar een enorme zegen om te doen. Nel verzorgt de memorisatieklas en de mentorgesprekken met de vrouwlijke studenten. Ik met de mannelijke.

Het is een rijke zegen en voorrecht om op geestelijk niveau met de studenten te mogen werken en ze te helpen om discipelen van de Here Jezus te zijn. Discipelen die zich het Woord niet schamen, maar verlangen om het uit te dragen in een wereld die steeds verder van de Waarheid afglijdt.

Maar helaas ...
Helaas besloot het bestuur met de Bijbelschool te stoppen en hield deze bediening per 2 augustus 2016 op.

Vervolg
Nu dienen we de Heere met verkondiging van het Woord, het geven van Bijbelstudies in diverse Gemeenten, kringen en clubs, geven van sprekerstrainingen en het coachen van een oudstenraad. We doen dit onder de naam Misericordia, wat het Spaanse woord voor genade is. Vandaar de "bediening van de genadeboodschap".

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV