Wie zijn wij

Hallo, wij zijn Jack en Nel Nugter, beiden geboren in Katwijk, een dorp in het zuid-westen van Nederland. We hebben vier dochters: Natasja, Noeska, Nanda en Nadina. Alle vier zijn getrouwd. We hebben ondertussen acht kleinkinderen.

Hieronder vindt u onze gezinssamenstelling een korte getuigenis en beknopt hoe de Heere onze weg bestuurd heeft.

Jack Nugter (12-08-1955) en Nel Nugter de Zwart (29-07-1954).

Onze oudste dochter Natasja (13-07-1972) is getrouwd met Jan-Willem de Mooy. Samen hebben ze twee kinderen, Milla (28-12-2006) en Beau (9-10-2008) en wonen in Rijnsburg, Nederland.

Onze 2de dochter Noeska (31-08-1979) is getrouwd met Arjan van Dam. Samen hebben ze twee kinderen, Nina Sophia (14-02-2009) en Sascha Valentijn (20-01-2011) en wonen ook in Rijnsburg.

Onze 3de dochter heet Nanda (13-12-1989) en is getrouwd met Marcel Driebergen. Zij hebben een zoon, Jacob Noah (07-07-2013), een dochterje, Jona Noël (16-02-2015), een zoon, Elijah (21-10-2016) en een zoon Aquila (7-07-2021). En wonen in Valkenburg.

Onze 4de dochter heet Nadina (29-03-1993) en is getrouwd met Joe Vlasman. Ze wonen in Katwijk. Joe werkt als bouwkundig tekenaar. Nadina is in november 2021 afgestudeerd van de Universiteit in Leiden en is psychologe.

Getuigenis

Nel en ik zijn erg jong getrouwd. Ons leven werd gedomineerd door alcohol, drugs en vechtsporten. Na 15 jaar een slecht huwelijk gehad te hebben, veranderde ons leven radicaal. In december 1987 kwam Nel tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ze werd een nieuwe schepping, zoals in 2 Korinthe 5 vers 17 staat. Ik, Jack, had daar in het begin geen problemen mee, maar later begon ik het geloof van haar te haten. Dat bracht strijd in ons huis teweeg, licht tegenover duisternis.

Waarschuwing via droom

In februari 1988 liet de Heer me in een droom zien dat ik zou sterven als ik bleef leven zoals ik leefde. Die nacht werd ik heel erg bang. Nel vertelde me dat er een uitkomst was; Jezus Christus! In de eerste instantie wilde ik mijzelf niet overgeven aan Hem, maar later bad ik tot Hem en... Hij luisterde. Die nacht werd ik behouden. Het kostte me twee jaar om mijn draai te vinden in het leven als christen. Halleluja, Amen! In februari 1990 liet de Heer mij zien dat het niet alleen tijd was om mijn hart aan Hem te geven, maar mijn hele leven. Ik deed dat, en het veranderde me! We begonnen samen mee te draaien in de bedieningen in de kerk, evangelisatie, onderwijs aan jeugdgroepen. In 1993 verhuisden we naar Andijk omdat we aangenomen werden bij de hulporganisatie Dorkas om presentaties op scholen en ik kerken te verzorgen. Daar hebben we veel geleerd en, vanwege het verhuizen, werden we lid van een gemeente in Bovenkarspel.

Trainingen

In oktober 1993, tijdens een zendingsconferentie van New Tribes Mission, riep de Heer ons voor de zending. We gehoorzaamden Zijn roepstem en doorliepen, samen met onze twee jongste dochters, de training van NTM. (Onze twee oudste dochters woonden al op zichzelf en gingen dus niet mee.)

  • Vanaf augustus 1997 tot juli 1998 doorliepen we de Bijbelschool in Engeland.
  • Vanaf augustus 1998 tot juli 1999, de NTM-Zendingsschool in Amerika.
  • Vanaf augustus 1999 tot mei 2000 in Amerika het NTM-Taleninstituut.

Voor verder opleidingen kunt u kijken onder het kopje "Opleidingen".

Uitgezonden

Voordat we naar Bolivia vertrokken werden we door onze thuisgemeente “De Weg” (Westfriese Evangelie Gemeente) uit Grootebroek uitgezonden. De Heere zegende ons met broeders en zusters die achter ons staan in gebed en financiële ondersteuning. Op 29 juli 2001 (de verjaardag van Nel), vertrokken we met onze twee jongste dochters Nanda en Nadina naar Bolivia.

Terug in Nederland en opnieuw naar Bolivia

Augustus 2008 kwamen we voor een kort verlof naar Nederland. Maar wegens omstandigheden hebben we in januari 2009 moeten besluiten om langer in Nederland te blijven. Dit heeft echter langer geduurd dan wij ons konden beseffen. Vanwege een zware ziekte van Nel in januari 2011, waardoor we haar bijna kwijtraakten, zijn we langer in Nederland gebleven. Na een jaar revalidatie en herstel, opende de Heere opnieuw de deur en zijn we in november 2012 naar Bolivia teruggekeerd. Daar hebben we dan gewerkt tot december 2014.

Gospel for Europe Ministry School in Duitsland

Na enkele gesprekken en veel gebed wisten we ons geroepen voor de functie van directie echtpaar op de Gospel for Europe Ministry School in Duitsland. Vanaf 1 januari 2015 hebben we dat met ons gehele hart en leven gedaan en voor ingezet. Geweldig om jonge mensen vanuit het Woord te mogen onderwijzen en vooral Gods hart voor zending levend te maken. Vanwege verschillende omstandigheden en het besluit van het bestuur om de school te sluiten, hield deze bediening per 2 augustus 2016 voor ons op.

Bediening in Nederland

Ondertussen blijkt het dat we voorlopig in Nederland blijven en de bediening van het doorgeven van het Woord uitvoeren. Jack spreekt elke zondag ergens in Nederland of België, geeft Bijbelstudies, sprekerstrainingen en coached een Gemeente. Twee keer per jaar gaven we tevens onderwijs in Bolivia, maar is vanwege de coronacrisis stil komen leggen. Na een tijdje in Katwijk te hebben gewoond, zijn we naar Valkenburg (Zuid-Holland) verhuist. Dat is onze thuisbasis geworden.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV