Opleidingen

Door de jaren heen hebben we een aantal opleidingen gevolgd die aansluiten bij onze bediening. Hieronder vindt u een opsomming van de opleidingen die wij gezamelijk en/of afzonderlijk gevolgd hebben.

Wat een zegen toch om steeds weer te mogen leren!

2020, De Bijbel Door, Deel 2, via Internet, (Jack).
Cursus van Global Rize, Oldebroek.
Certificaat, 25 december 2020

2020, The life of Christ, via Internet, (Jack).
Cursus van Global Rize, Oldebroek.
Certificaat, 17 maart 2020

2020, Sharing Christ With Kids, (Jack).
Cursus van Bible Centered Ministries International.
Certificaat, 29 januari 2020

2019, De Bijbel Door, Deel 1, via Internet, (Jack).
Cursus van Global Rize, Oldebroek.
Certificaat, 28 december 2019

2018 - 2019, What is a healthy Church, via Internet, (Jack).
Cursus van Bible Mesh Courses, 9 Marks.
Certificaat, 5 februari 2019

2018, Predikant als leerling, (Jack).
Cursus op de Driestar in Gouda.
Certificaat, 29 mei 2018

2018, 9Marks Weekender, Washington, Amerika, (Jack).
Training over negen principes voor een gezonde Gemeente door pastor Mark Dever. De training vond plaats in de Capitol Hill Baptist Church in Washington.
Bewijs van deelname, 21 mei 2018

2009 - 2012, Studie voor ordinatie ABC-Baptisten predikant met buitengewone dienst, (Jack).
Om in Nederland als ABC Baptisten predikant geordineert te worden moesten er 20 ects (European Credits Transfer System) aan aanvullende studies behaald worden. Deze bestonden uit 6 ects pastoraat, 7 ects exegese/hermeneutiek en 6 ects Nederlandse kerkgeschiedenis en de geschiedenis van het baptisme. Na alles bij, o.a. hoogleraar Henk Bakker, ingeleverd te hebben en op maandag 24 september 2012 het kerkelijk examen te hebben afgerond, waren de academische eisen van de ordinatie voldaan.

Op zaterdag 29 september 2012 vond de ordinatie als predikant binnen de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten Nederland (ABC Gemeenten) plaats. Dat gebeurde in Woerden tijdens een studiedag voor ABC voorgangers en oudsten.

Het ordineren en inzegenen werd gedaan door Marco Wittenberg, Oscar Lohuis, beide lid van de COTA (College van Toezicht & Advies) en Simon van Groningen, bestuurslid ABC-Baptisten.

2011, Contingency Training at Ford Sherman Academy Idoha, Amerika, (Jack).
Een zware veiligheid training van een week.
Certificaat, 13 september 2011

2009 - 2010, Psycho Pastorale Toerusting, (Nel).
Basiscursus in Gouda.
Certficaat, 4 juni 2010

2008, Studie Wereldreligies via Internet, (Jack).
Afgesloten met een examen.
Certificaat, 15 januari 2008

2003 - 2007, Studie Theologie in Bolivia, (Jack).
Via een Baptistenseminarie in Cochabamba die onder de Canadese vlag functioneert.
Proefschrift over multicultureel gemeentestichten verdedigd en geslaagd.
Jr. Master Degree, 17 november 2007

2004 - 2005, El Centro de Idíomas Buenas Nuevas, (Jack).
Taalstudie
Certificaat, 2 juni 2005

2004, Cursus pastoraat in Bolivia, (Jack).
Eindexamen met goede uitslag.
Certificaat, 3 juli 2004

2001, Missiology with New Tribes Mission in Amerika, (Jack).
Proefschrift in Interculturele Zending over gemeentestichtend werk onder de Tahaumara indianen in Mexico.
Bachelor of Arts in Mission, 2 december 2001

1999 - 2000, Taal en Fonetiek school, Camdenton, Missouri, Amerika, (Jack en Nel).
Fonetiek, grammatica en studies antropologie.
Diploma, 19 mei 2000

1998 - 1999, Mission and Culture Instituut, Jersey Shore, Pennsylvania, Amerika, (Jack en Nel).
Hoe in andere culturen te leven, te werken en hoe Gods Woord daar te onderwijzen.
Diploma, 10 juni 1999

1997 - 1998, Bibleschool, Matlock, Engeland, (Jack en Nel).
Eén jaar Bijbelschool.
Diploma, 21 mei 1998

1996, Jeruzalem Center voor Bijbelstudies, (Jack).
Schriftelijke cursus gericht op Gods plan met en voor Israel.
Oorkonde, 31 oktober 1996

1995 - 1996, Agapé Trainings Centrum, in Doorn, (Jack en Nel).
Training om op Grote Opdracht Scholen cursussen te kunnen leiden.
Getuigschrift, 26 juni 1996

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV