Misericordia

Na veertien jaar Bolivia en bijna twee jaar Duitsland zijn we sinds 3 augustus 2016 weer terug in Nederland. Een verrassende wending in ons leven welke we een plaats moeten gaan geven. We hadden gedacht toch zeker vijf tot tien jaar nog op de Bijbelschool in Duitsland te dienen, maar de wegen des Heeren zijn anders.

We wonen nu in Valkenburg (Zuid-Holland) waarvanuit we onze bediening uitvoeren.

We hebben nog steeds het verlangen om Gods Woord te openen en te onderwijzen. We geloven nog steeds dat een geopend Woord licht verspreid, Psalm 119:105 + 130 en dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid (behoud) voor een ieder die geloof, Romeinen 1:16.

Onze nieuwe bediening, onder de naam Misericordia, bestaat op het ogenblik uit;

 • Preken in diverse kerkelijke gemeenten.
 • Bijbelstudies en Bijbelstudieseries geven in diversen kerkelijke gemeenten.
 • Coachen en begeleiden op het gebied van zending.
 • Coachen van een echtpaar die 'full-time' in een achterstandswijk het evangelie uitdraagt.
 • Coachen van diverse oudstenraden.
 • Een gemeente in België ondersteunen d.m.v. onderwijs, sprekerstraining en coaching.
 • Twee keer per jaar onderwijs geven in diverse plaatsen in Bolivia.
 • Spreken in kerken of op conferenties in diverse landen in Europa en daarbuiten.
 • Bestuurslid van het bestuur van de Herikon in Putten.
 • Schrijven van boeken.
 • Huwelijken inzegenen.
 • Spreken op begrafenissen.

Duidelijk is dat de Heere ons een behoorlijke bediening in Nederland en daarbuiten gegeven heeft. Na een tijd van zoeken naar Gods wil voor ons, is er de rust gekomen dat we dit nu - met passie - mogen doen. Het is behoorlijk intensief en vraagt een grote verantwoordelijkheid.

En daarom de vraag: wilt u meebidden voor onze bediening?

Bedankt!

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV