Maand augustus 2023

‘Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen.’ Mattheüs 5:1, 2

Wat een bijzondere gebeurtenis moet dat geweest zijn, het onderwijs van de Here Jezus. En reken maar dat, toen Hij zijn mond opende, er met gezag onderwezen werd. Geen wonder dat de Vader zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

De afgelopen maand is we een bijzonder gezegende maand geweest en zijn de HEERE daar dankbaar voor.

Naast de spreekbeurten op de zondagen en de Bijbelstudies die door de weeks gegeven werden, hebben we een Seniorenweek in De Ark, Ter Apel mogen doen en de gezinsdienst, dagopeningen en Bijbelstudie op het Beloofde Land in Voorthuizen. De HEERE heeft die weken gezegend.

Tijdens de Seniorenweek in Ter Apel zijn we door de Psalm 1, 8, 23, 42, 43, 77 en 121 gegaan en hebben mogen genieten van de geestelijke rijkdommen die deze Psalmen ons aanreiken. Een week waarin we ook een dagje op stap zijn geweest naar een schaapkooi en een ambachtelijke molen.

Onderweg stopten we voor koffie en het samen zingen van liederen (zie foto hierboven). De HEERE is goed en wij zijn dankbaar dat we deze week mochten leiden en Zijn Woord mochten doorgeven.

Maar een week later stonden we dus op de camping ’t beloofde Land in Voorthuizen. Naast de gezinsdienst, en Bijbelstudie werden de overdenkingen op de ochtenden gehouden. Jack heeft tijdens de ochtenden gesproken over vier keer dat er in het Mattheüs Evangelie iets geopend werd.

Dat was uit:

  • Mattheüs 2:11 waar de schatkisten werden geopend,
  • Mattheüs 3:16 dat de hemelen geopend werden,
  • Mattheüs 5:2 dat de Here Jezus Zijn mond opende en
  • Mattheüs 9:27 - 30 dat de ogen van blinden werden geopend.

In de middagen hebben we nog kunnen fietsen en zijn naar de prachtige zandsculpturen in Garderen geweest. Indrukwekkend en de moeite waard om er heen te gaan. Daar troffen we nog een apart houtsnijwerk aan (zie foto links) en vroegen ons af of er dan toch iets van een ‘evolutie mogelijkheid’ is? Duidelijk nee, want wij geloven in de Bijbelse schepping van zes dagen en niet in een knal die daaraan vooraf ging of dat de HEERE die nodig had om tot een schepping te komen. Maar het was een treffend beeldhouwwerkje van de mens 2023!

De maand augustus hebben we geen spreekbeurten en/of Bijbelstudies. Een hele maand vrij om bij te komen, vakantie te nemen, en toch weer langzaam voorbereiden voor de maand september.

Dank voor uw (jullie) gebeden. Zonder dat zouden we het niet kunnen volhouden. Samen mogen we uitzien wat de HEERE tijdens en na de vakantie weer gaat doen.

© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV