Nieuws

NOV

28

Maand december 2023

28 november 2023 -

‘Ik zal hem aanvallen terwijl hij moe en ontmoedigd is, en zal hem schrik aanjagen.’ 

2 Samuel 17:2

‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.’ 

Deuteronomium 31:7

Lees verder

OKT

27

Maand november 2023

27 oktober 2023 -

‘Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere!

Klaagliederen 2:19a

Gezien de nood, onrecht, geweld, misbruik, armoede, enz. enz. zouden we inderdaad ons hart bij de Heere moeten uitstorten. De wereldwijde problemen worden hier en nu niet opgelost, maar te midden ervan mogen we het uitroepen tot Hem Die uiteindelijk regeren zal.

Lees verder

SEP

29

Maand oktober 2023

29 september 2023 -

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.’

Jesaja 40:28, 29

Gezien de tijd waarin we leven, een tijd waarin moedeloosheid en uitzichtloosheid een grip op vele mensen krijgt, zijn dit een bijzondere verzen.

Lees verder

AUG

28

Maand september 2023

28 augustus 2023 -

‘Moge de HEERE, uw God, ons de weg bekendmaken die wij moeten en gaan en de zaak die wij moeten doen.’ Jeremia 42:3

Het lijkt zo bijzonder als de bevelhebbers van de legers en heel het volk de profeet Jeremia om raad vragen. Maar het antwoord dat komen gaat, is niet overeenkomstig wat er verlangt wordt. En dan blijkt dat er wel vroom gesproken werd, maar in daad anders gereageerd wordt, zie hfdst 43:1 - 3. Zo kunnen Gods wegen zo anders zijn dan de wegen die wij graag zouden willen begaan.

Lees verder

JUL

27

Maand augustus 2023

27 juli 2023 -

‘Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen.’ Mattheüs 5:1, 2

Wat een bijzondere gebeurtenis moet dat geweest zijn, het onderwijs van de Here Jezus. En reken maar dat, toen Hij zijn mond opende, er met gezag onderwezen werd. Geen wonder dat de Vader zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Lees verder

JUN

28

Maand juli 2023

28 juni 2023 -

‘Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij.”… ‘Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn God!’ … ‘Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona op het droge uit.’

Jona 2:2a + 6b + 10

Een bijzonder gebed van Jona waarin we de lijnen naar ons leven kunnen zien en diverse lessen uit kunnen halen.

Lees verder

MEI

30

Maand juni 2023

30 mei 2023 -

‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’

Johannes 14:26

Stilstaan bij het heilsfeit van Pinksteren is alweer achter ons, hoewel de uitwerking ervan dagelijks in het leven van een wederomgeborene doorgaat.

Lees verder

APR

28

Maand mei 2023

28 april 2023 -

‘Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.’

Psalm 130:6

Vanwege het beeld van de dijkwachter op het eiland Ameland, kwam deze tekst naar boven. De vraag is echter of dat nog steeds waarheid is. Is mijn (onze ziel) waakzamer dan de dijkwachters? Is de verwachting van Zijn wederkomst nog steeds brandend in ons aanwezig?

Lees verder

MRT

30

Maand april 2023

30 maart 2023 -

‘Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met Hem.’

1 Thessalonicenzen 4:14

Wat een genade te weten dat de Here Jezus werkelijk voor zondaren gestorven is, maar ook is opgestaan en daarmee de laatste vijand, de dood, overwonnen heeft, Halleluja, wat een Heiland!

Daarom zij alle eer, heerlijkheid en glorie voor Zijn Naam. Nu en in alle eeuwigheid. Amen!

Lees verder

FEB

27

Maand maart 2023

27 februari 2023 -

‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’

Mattheüs 24:6

Het is al eeuwen zo dat er oorlogen, rampen en hongersnoden zijn, maar vandaag de dag lijkt de frequentie wel erg hoog te liggen. Niet alleen omdat we het eerder via de media weten, maar ook omdat het wereldwijd in diverse landen plaatsvindt.

Lees verder

JAN

30

Maand februari 2023

30 januari 2023 -

‘Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter (dus ook lente en herfst), Ú hebt ze geformeerd.’

Psalm 74:17

In de Bijbel lezen we dat de Heere God de seizoenen aan de mensen heeft gegeven om op aarde te kunnen leven. De verschillende jaargetijden zijn dus een zegening van God. Daarom kunnen we in elk jaargetij de Heere zien, loven en prijzen.

Lees verder

DEC

29

Maand januari 2023

29 december 2022 -

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

Psalm 91:1, 2

Wat een rijke zegen is het als je deze woorden in geloof, genade en met zekerheid het nieuwe jaar 2023 in meedraagt, niet wetende wat het jaar brengen zal.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV