Nieuws

FEB

27

Maand maart 2023

27 februari 2023 -

‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’

Mattheüs 24:6

Het is al eeuwen zo dat er oorlogen, rampen en hongersnoden zijn, maar vandaag de dag lijkt de frequentie wel erg hoog te liggen. Niet alleen omdat we het eerder via de media weten, maar ook omdat het wereldwijd in diverse landen plaatsvindt.

Lees verder

JAN

30

Maand februari 2023

30 januari 2023 -

‘Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter (dus ook lente en herfst), Ú hebt ze geformeerd.’

Psalm 74:17

In de Bijbel lezen we dat de Heere God de seizoenen aan de mensen heeft gegeven om op aarde te kunnen leven. De verschillende jaargetijden zijn dus een zegening van God. Daarom kunnen we in elk jaargetij de Heere zien, loven en prijzen.

Lees verder

DEC

29

Maand januari 2023

29 december 2022 -

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

Psalm 91:1, 2

Wat een rijke zegen is het als je deze woorden in geloof, genade en met zekerheid het nieuwe jaar 2023 in meedraagt, niet wetende wat het jaar brengen zal.

Lees verder

NOV

28

December 2022

28 november 2022 -

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

Wat een heerlijke belofte en bemoediging om het jaar 2022 dankbaar mee af te sluiten en om het nieuwe jaar 2023 mee te beginnen.

Lees verder

OKT

28

Maand november 2022

28 oktober 2022 -

‘Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?’

Jeremia 32:27

We zeggen soms gemakkelijk dat we bovenstaande geloven, maar er is waar geloof nodig om het ook wérkelijk te geloven! Maar het feit blijft dat, als ons geloof klein of groot is, nogsteeds voor de Heere iets te wonderlijk zou zijn!

Lees verder

SEP

29

Maand oktober 2022

29 september 2022 -

‘Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.’

Genesis 8:22

Hoewel de lente en de herfst er niet genoemd worden, maken ze deel uit van de seizoenen die de Heere God heeft ingesteld. En de herfst is duidelijk begonnen.

Lees verder

AUG

31

Maand september 2022

31 augustus 2022 -

‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Johannes 8:12

Twee dingen die opvielen waren; 1. Dat het om volgen gaat, wat dus meer inhoudt dan alleen geloven, en 2. Dat hoe duister het ook om ons heen wordt, het Licht altijd overwint! En dat is een enorme bemoediging gezien de tijd waarin we leven.

Lees verder

JUL

30

Maand augustus 2022

30 juli 2022 -

‘Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?

God is mijn vesting en kracht; Hij heeft mijn weg volkomen gebaand.’

2 Samuel 22:32, 33

Lees verder

JUN

27

Maand juli 2022

27 juni 2022 -

‘Als u dan maar de HEERE vreest, Hem dient, naar Zijn stem luistert en het bevel van de HEERE niet ongehoorzaam bent! Dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal, veilig zijn, achter de HEERE uw God.’

1 Samuël 12:14

Ondanks dat het volk de koning (Saul) krijgt die ze zo begeerden, kwam de profeet Samuel met deze belofte, de trouw van God, mits deze gehoorzaam wordt.

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV