Nieuws

JAN

11

Roemenië, januari 2020

11 januari 2020 -

“Daarom mijn geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

1 Korintiërs 15:58

En dat hebben we afgelopen week mogen ervaren. We hebben ons deze week ook werkelijk ingespannen en hebben daar de zegeningen van mogen zien.

Lees verder

DEC

30

Maand januari 2020

30 december 2019 -

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

2 Korintiërs 5:17

Het oude jaar 2019 is bijna voorbij en het nieuwe jaar 2020, staat eraan te komen.

Lees verder

DEC

09

Surprise

09 december 2019 -

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

Psalm 119:105

Zelf als de ogen wat slechter worden, blijft het een licht op ons levenspad!

Lees verder

NOV

27

Maand december 2019

27 november 2019 -

“Toen sprak ​Samuel​ tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele ​hart​ tot de HEERE bekeert, doe dan de ​vreemde ​goden​ uit uw midden weg, ook de ​Astartes, richt uw ​hart​ op de HEERE en dien Hem alleen.”

1 Samuel 7:3

Wat blijft dat een uitdaging tot zelfonderzoek. Is ons hele hart tot de Heere bekeert en weigeren we afgoden (lees wereldgelijkvormig denken) een plaats in ons midden te geven?

Lees verder

NOV

11

De Ark, Ter Apel, november 2019

11 november 2019 -

“Petrus​ dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het ​graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan ​Petrus, en kwam als eerste bij het ​graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon​ ​Petrus​ dan kwam en volgde hem, en ging het ​graf​ wel binnen en zag de doeken liggen.”

Johannes 20:3 - 6

Lees verder

OKT

29

Maand november 2019

29 oktober 2019 -

“Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken.”

Deuteronomium 4:9

Na een maand van spreekbeurten en geven van Bijbelstudies, hebben Nel en ik de afgelopen week een conferentie van de organisatie Bible Centerd Ministries (BCM) bijgewoond.

Lees verder

OKT

10

De Grote Verzoendag

10 oktober 2019 -

Woensdag 9 oktober jl. werd het Jom Kipoer gevierd, de Grote Verzoendag.  In het Oude Testament vinden we dat in Leviticus 16 zo bijzonder mooi beschreven.

Volgens Joodse rabbijnen is Leviticus 16 het ‘hart van de Torah’, omdat het woord verzoening er 49 keer (dat is 7 x 7 keer) voorkomt. In de gehele Torah schijnt het woord verzoening 77 keer (70 + 7) keer voor te komen.

Lees verder

SEP

28

Maand oktober 2019

28 september 2019 -

“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf die vertroosten mij."

Psalm 23:4 (NBG’51)

De afgelopen dagen is Psalm 23 diverse keren onder de aandacht gekomen.

Lees verder

JUL

19

Cadzand, camping de Betteld

19 juli 2019 -

"En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus."

Kolossenzen 3:23, 24

En dat hebben we afgelopen week met vreugde en dankbaar het mogen doen.

Lees verder

JUL

09

Gezinsweekend

09 juli 2019 -

"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit."

Kolossenzen 3:1

Dit vers was de geestelijke toonzetting voor het weekend met als thema "Hemel en aarde".

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV