Nieuws

NOV

27

Maand december 2020

27 november 2020 -

‘En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt.’

Jesaja 58:11

Wat een rijke bemoedigingen staan er toch in het boek Jesaja. Ondanks de ongehoorzaamheid en afdwalen van Zijn volk, zien we toch elke keer weer die rijke woorden van Zijn trouw.

Lees verder

NOV

10

De Ark in Ter Apel

10 november 2020 -

‘Dit sprak Jezus … Vader Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.’

Johannes 17:1 + 24

Eén van de weinige keren dat we lezen over de wil van de Here Jezus. Maar wat een rijke zeggen voor hen die in Hem geloven!

Lees verder

OKT

28

Maand november 2020

28 oktober 2020 -

“Wees niet bevreesd, want ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

Zoals de Heere Zijn volk Israël opriep om niet bevreesd te zijn, hoeven wij dat ook niet te zijn. Want de belofte dat Hij met ons is al de dagen van ons leven, tot de voleinding van de wereld geldt nog steeds. Dus ook in de Covid-19 tijd, die iedereen zo bezig houdt. Wees niet bevreesd, maar wees wel wijs!

Lees verder

OKT

17

Herikon in Putten

17 oktober 2020 -

In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.’

Psalm 62:8

Wat een genade als je dat kent en wat een rijke boodschap om met elkaar te delen.

Lees verder

SEP

29

Maand oktober 2020

29 september 2020 -

'Mijn lippen vloeien over van lofzang, want U leert mij Uw verordeningen. Mijn toch zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig.'

Psalm 119:171, 172

Wat een rijkdom als het Woord van de Heere niet alleen woorden zijn, maar als ze een lofzang in het hart en leven worden. Zingt psalmen, gezangen en geestelijke liederen tot eer van Hem.

Lees verder

AUG

29

Maand september 2020

29 augustus 2020 -

‘En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.’

2 Thessalonicenzen 2:16, 17

Wat een genade om de troost en hoop van de Heere in het Covid-19 tijdperk te mogen kennen en ervaren. 

Lees verder

AUG

14

Cadzand, augustus 2020

14 augustus 2020 -

‘Ik zal de Heere loven om Zijn gerechtigheid, en voor de Naam van de Heere, de Allerhoogste, psalmen zingen.’

Psalm 7:18

Psalmen werden (vanwege de coronamaatregelen) niet gezongen, maar daar hebben we afgelopen week wel vanuit mogen onderwijzen.

Lees verder

JUL

30

Maand augustus 2020

30 juli 2020 -

‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.’

2 Korinthe 4:17

Paulus sprak niet over een Covid-19 tijdperk, maar wel over verdrukking, lijden en moeite. En hij hield in alles de juiste focus, namelijk de heerlijkheid die ons te wachten staat. Laten wij ook de ons blik op de heerlijke toekomst houden.

Lees verder

JUL

13

De Ark

13 juli 2020 -

‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde.’

Genesis 1:1

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel zet al de toon voor de rest van de Bijbel. In de beginnen schiep God … en alles wat daarop volgt is uit Hem! De Bijbel is het Woord van God, de Absolute Waarheid. 

Lees verder

JUN

27

Maand juli 2020

27 juni 2020 -

‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, En Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorgeknaagd hebben, Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.’

Job 19:25, 26

Wat een geweldige zekerheid bezat Job. Temidden van de ellende ging hij niet op zijn gevoel en/of emotie af, maar op zijn verstand. Hij wist dat zijn Verlosser (Losser) leefde en dat hij uiteindelijk vanuit het vlees de Heere God zou aanschouwen.

Lees verder

MEI

12

Boeken lezen

12 mei 2020 -

"En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoont op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen."

Lukas 4:16

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV