Nieuws

DEC

05

Verkrijgbaar

05 december 2018 -

Boek is verkrijgbaar!

 

Lees verder

NOV

30

Maand december 2018

30 november 2018 -

“En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden.”

Mattheüs 11:1

En zo mogen ook wij, in de voetsporen van de Here Jezus, het land doortrekken om te prediken en onderwijs te geven. Getuigen dat de Zoon van God werkelijk mens geworden is, om voor de zondaar het Lam Gods te zijn welke de zonde der wereld zou wegnemen!

Lees verder

NOV

24

Boek over Psalm 23

24 november 2018 -

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.”

Psalm 23:1 - 3

Zo begint deze prachtige Psalm 23, een Psalm die overbekend is, op verschillende wijzen gezongen wordt en veel tot bemoediging is geweest en zal zijn.

Lees verder

NOV

11

De Ark

11 november 2018 -

Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Psalm 150:1, 2

Afgelopen week waren we gastechtpaar in het conferentiecentrum De Ark in Ter Apel. We hebben een heerlijke en rijk gezegende week achter ons liggen.

Lees verder

OKT

29

November 2018

29 oktober 2018 -

"Looft de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden."

Psalm 103:1, 2

Wat een rijkdom als je die lofzang in je hart hebt en die mag tonen en laten horen aan je omgeving. Iets wat we de komende maand november ook weer hopen te doen.

Lees verder

OKT

08

Terugblik Bolivia

08 oktober 2018 -

“Wie is God, behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.

Psalm 18:32

En daar kunnen we van getuigen. Hij, de Heere, is onze enige God en Hij heeft ons opnieuw laten bemerken dat Hij de kracht heeft gegeven om de twee weken in Bolivia te volbrengen.

Maar ook dat Hij onze weg, als het ware, volkomen gemaakt heeft. Anders gezegd, voorbereidt en ingevuld heeft.

Lees verder

SEP

20

Bolivia en de maand oktober

20 september 2018 -

“Heere, open mijn lippen;

Dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.”

Psalm 51:17

 

En dat hebben we nu zeker nodig, gezien we voor twee weken naar Bolivia gaan om Gods Woord te mogen onderwijzen. Je bemerkt dat, hoe langer je weg bent en de taal niet praktiseert, het langer duurt eer je weer op gang komt.

 

Daarom het gebed dat de Heere de woorden geeft en het Woord duidelijk en begrijpelijk verkondigd en onderwezen mag worden.

Lees verder

AUG

27

Nieuw seizoen

27 augustus 2018 -

“Uw Woord is zeer gelouterd,

Uw dienaar heeft het lief.”

Psalm 119:140

 

Het nieuw kerkelijk seizoen is aangebroken! Alle programma’s als erediensten, Bijbelstudies, huiskringen, seniorengroepen, mannenontbijten, vrouwenochtenden, jeugdavonden, etc. gaan weer beginnen.

 

Voor ons betekent dat we weer opnieuw het land doorreizen om op de zondagen het Woord te brengen en door de weeks allerlei studies te verzorgen.

Lees verder

AUG

14

Vakantie voorbij

14 augustus 2018 -

Dankbaar kijken we terug op een heerlijk vakantie. We hebben genoten van het rondtoeren door Schotland. Veel kastelen bezocht, lange wandelingen gemaakt en onder de indruk van de hooglanden geraakt.

We hebben zelfs Highland games meegemaakt wat erg gezellig was. Als laatste bezochten we de stad Edinburg en daar was het, voor ons althans, te druk vanwege festivals. Wel hebben we het Edinburg kasteel bezocht, maar overal lange rijen om binnen te komen.

Lees verder

JUL

18

Vakantie

18 juli 2018 -

"En ik dank Hem Die mij (ons) kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij (ons) trouw geacht heeft, toen Hij mij (ons) een plaats gaf in de bediening."

1 Timoteüs 1:12

Lees verder

JUN

30

Maand juli

30 juni 2018 -

De maand jullie is al een behoorlijk stuk rustiger voor ons. Dat komt omdat het seizoenwerk, zoals de Bijbelstudies, seniorenochtenden, jeugdgroepen, vrouwenochtenden, mannenontbijt en het kringenwerk voorlopig even stil ligt.

“Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.”  

Psalm 122:7

Lees verder
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV