Maand februari 2024

‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.’, Galaten 6:14

En niet alleen hier, maar ook in de brief aan de Korintiërs en de Kolossenzen verwijst Paulus naar de kracht van het kruis.

Voor de wereld een dwaasheid, maar voor ons die geloven is het een kracht van God, 1 Korinthe 1:18.

De eerste maand van het jaar 2024 zit er al weer op. We mogen dankbaar terugkijken op de vele keren dat het Woord verkondigd en onderwezen mocht worden. Dank aan de Heere Die daarin steeds de drijvende factor was.

Maar waarom die tekst verwijzing in het bovenste gedeelte? Daar waren twee redenen voor.

De eerste reden was vanwege een promotiefilmpje over de nieuwe theater voorstelling ‘Jesus Christ Superstar'. Daarin werd gezegd dat het kruis er fysiek niet in voorkwam, want dat is niet van deze tijd, dus niet relevant. Wat! Het kruis van Christus is voor alle tijden.

De tweede reden kwam van een signalisatiebord boven de A2 van Het Agentschap Wegen en Verkeer, waar Nel, die naast me zat, de foto van genomen heeft.

De tekst ‘Een rood kruis staat er niet voor nix’ bepaalde me zo sterk aan het kruis van Christus. Dat kruis stond er ZEKER NIET VOOR NIETS!! Het de plaats waar de Here Jezus plaatsvervangend het oordeel op de zonde voor de zondaar droeg!

Het moedigde mij weer aan om de kruis in de verkondiging hoog in het vaandel te houden en heb er een korte overdenking over gehouden die te zien is op: https://www.youtube.com/watch?v=nx2a_S5oNpE&t=477s

En zo mogen we, zo de Heere wil en we leven, de komende maand het Woord van het kruis opnieuw weer verkondigen. Het kruis waar de Here Jezus Zijn leven gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat maar het eeuwige leven ontvangt, Johannes 3:16.

Onze agenda voor de maand februari:

Datum Dag Gemeente Plaats Wat Tijd
2 Vrijdag Herikon Putten Bedankt dag 10.00
4 Zondag Evangeliegemeente Dieren Preek 10.00
7 Woensdag Herikon Putten Bestuursvergadering 17.00
9 tm 11 Vrijdag Broedergemeente Ieper Bijbelstudie 20.00
13 Dinsdag Studiegroep Dirksland Bijbelstudie 20.00
15 Donderdag STEG Oegstgeest Bijbelstudie 14.00
17 Zaterdag Torchbearer Leiden Studiedag 09.00
18 Zondag Refobaptisten Urk Preek 10.00
18 Zondag Familie Valkenburg Gezinstudie 16.00
23 Vrijdag De Ark Noordwijk Bijbelstudie 20.00
25 Zondag Zuiderkapel Rotterdam Preek 10.00
© 2017 Jack & Nel Nugter - Webontwikkeling: 2nd Chapter BV